Katon maalaus ja kestävät pinnoitukset Turun talousalueella

KT Rakennus & Maalaus Oy tekee kattojen maalaukset ja pinnoitukset Turun alueen yrityksille, taloyhtiöille, isännöitsijöille sekä yksityisille kotitalouksille. Toteutamme suuretkin maalausurakat peltikattojen maalauksesta tiilikattojen ja mineriittikattojen pinnoitukseen. Toteutamme työt ammattivälineistöllä ja osaavalla henkilökunnalla.

Suojaava maalipinta ehkäisee kattovaurioita ja pidentää huomattavasti katon käyttöikää. Kestävä maalipinta antaa suojaa paitsi katolle, koko sen alla olevalle rakennukselle vuosiksi eteenpäin. Kannattaa satsata kattoremonttiin, sillä se on sijoitus tulevaisuuteen!

Huomioimme katon maalauksessa laadun ja turvallisuuden 

Ennen työhön tarttumista teemme aina katon kuntokartoituksen. Katon kunto on hyvä tarkastaa säännöllisin väliajoin, jotta mahdollisiin vaurioihin voidaan tarttua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, tai parhaassa tapauksessa ennaltaehkäistä. Huolellinen kuntokartoitus on laadukkaan työn perusta.

Huolehdimme aina sekä työntekijöidemme että kohteessa liikkujien turvallisuudesta, ja työskentelemme kattoa tai sen rakenteita vahingoittamatta.  Suomen sääolosuhteista johtuen teemme kattojen maalaustöitä huhtikuusta syyskuuhun. 

Ota yhteyttä

Teetä tiilikaton huoltotyöt ajoissa!

Tarkastamme ja huollamme tiilikatot koko Turun seudulla.  Ehjä katto on tärkeä koko rakennuksen hyvinvoinnin kannalta, joten katto on syytä huoltaa säännöllisesti. Hoitamaton katto voi aiheuttaa mittavia menoeriä ja kiireellisiä korjaustöitä, joten kannattaa olla liikkeellä ajoissa.

Suosittelemme katon huoltoa kahdesti vuodessa – hyvä nyrkkisääntö on tilata katon huolto syksyllä lehtien pudottua ja toisen kerran keväällä, kun lumet ovat sulaneet. Suomen sääolosuhteet kuormittavat kattoja suuresti, joten katosta on paras pitää huolta jo ennen, kuin ongelmia ilmenee. Oikein huollettuna katto kestää sekä aikaa että vaihtelevia sääolosuhteita.

Lue lisää tiilikaton huolloista täältä

Huoltotöihimme kuuluvat sammalen ja epäpuhtauksien poisto, vesirännien puhdistus sekä muut huolenpitoa ja korjausta vaativat kattotyöt. Varaa kuntotarkastuksemme katollesi jo tänään!

Voit tutustua tarkemmin tarjoamaamme peltikaton maalaus -palveluun linkin kautta.

Pyydä tarjous

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi – unelmiesi remontti on  yhden klikkauksen päässä!

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

KT Rakennus & Maalaus Oy (2448789-6)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kalle Trygg
040 046 2123
info@pintaremonttiturku.fi

Henkilörekisterin nimi

KT Rakennus & Maalaus Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

KT Rakennus & Maalaus Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
info@pintaremonttiturku.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna